افعال کمکی که به آن ها در زبان انگلیسی Helping verb و یا axuliary verb گفته می شود شامل کلمات متعددی هستند و در زمان ها و شرایط مختلف زبان انگلیسی مورد استفاده قرار می گیرند.

افعال کمکی یکی از مسائل گرامر انگلیسی است که اگر بتوانید به آن تسلط پیدا کنید بدون شک می توانید در بسیاری از زمان های زبان انگلیسی نیز از آن ها استفاده نمایید.

اما نکته بسیار مهمی که در فعل های کمکی در زبان انگلیسی وجود دارد این است که helping verb در برخی شرایط خود نقش فعل اصلی را نیز ایفا می کند بنابر این در همه شرایط نمی توانیم به آن ها فعل کمکی بگوییم.

در این مقاله به طور کامل به آموزش افعال کمکی در انگلیسی می پردازیم و تمام نکات مربوط به آن را به شما آموزش می دهیم.

 

لیست افعال کمکی در زبان انگلیسی

اگر بخواهیم تمام افعال کمکی انگلیسی را لیست کنیم ممکن است لیست بلند بالایی را ایجاد کنیم که شاید توضیح آن از حوصله این مقاله خارج باشد.

بنابر این افعال کمکی را که کاربردی تر هستند و معمولاً به درد هر سطحی می خورند را در این جا برای شما می آوریم.

افعال کمکی انگلیسی:

Be

Have

Do

Will

افعال Modal

البته نباید فراموش که هر نوعی از این افعال می تواند به عنوان فعل کمکی انگلیسی محسوب شود.

برای مثال وقتی Do را در نظر بگیریم گذشته آن هم مد نظر ماست یعنی did هم به عنوان auxiliary verbs محسوب می شود.

به مثال های زیر دقت کنید.

 

I did not understand what auxiliary verbs are?

من متوجه نشدم که auxiliary verb چیست؟

 

I have never seen this place before.

من هرگز این مکان را ندیده ام.

 

What will you do tomorrow morning?

فردا صبح چه کاری خواهی کرد.

 

I am going to visit my grandparents.

من می خواهم پدر بزرگ و مادر بزرگم را ببینم.

 

اگر به جملات بالا دقت کنید خواهید دید که هر یک از جملات و یا سوالات یک فعل اصلی دارند برای مثال به ترتیب فعل های اصلی به صورت زیر است:

Understand

Seen

Do

Visit

مطلبی که حتماً باید بخوانید
بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی

این ها دقیقاً افعال اصلی جملات هستند. این افعال برای منفی شدن و یا سوالی شدن و در شرایط مختلف نیاز به یک فعل کمکی دارند که به جمله اضافه کنیم.

برای مثال فعل Seen همان طور که می دانید Past Participle فعل See می باشد.

برای اینکه در زمان خاصی برای مثال در زمان حال کامل از آن استفاده کنیم به یک فعل کمکی مانند have نیاز داریم.

 

افعال کمکی در انگلیسی چه کاربرد هایی دارند

فعل کمکی در زبان انگلیسی چیست سوال بخش قبلی بود که به آن پاسخ دادیم حال نوبت به این سوال رسیده است که اصلاً فعل های کمکی در زبان انگلیسی چه کاربرد هایی دارند؟

  1. در برخی موارد فعل کمکی برای منفی کردن مورد استفاده قرار می گیرد.
  2. از فعل های کمکی انگلیسی برای بیان زمان های مختلف استفاده می کنیم.
  3. برای نمایاندن فعل اصلی از فعل کمکی استفاده می کنیم.
  4. برای تاکید بیشتر در برخی موارد نیز از افعال کمکی زبان انگلیسی استفاده می کنیم.

 

البته شرایط و موارد دیگری هم ممکن است از افعال کمکی استفاده کنیم اما تا همین جا دانستن کاربرد افعال کمکی کافی است.

 

افعال کمکی برای بیان زمان ها

همان طور که قبلاً هم گفته شد برای اینکه بتوانیم زمان های زبان انگلیسی را بیان کنیم در بسیاری از آن نیاز به helping verb  داریم.

 

به مثال های زیر دقت کنید:

He is playing football.

He was playing football.

He has played football.

He will play football.

He had played football.

He had been plyaing football.

همین طور که می بینید در هر صورت یک حالتی از فعل play  فعل اصلی ما در جمله است و will, is, had, had been, has و … به عنوان فعل کمکی در این جملات استفاده شده است.

 

استفاده از فعل کمکی در جملات مجهول

در جملات مجهول نیز از فعل کمکی استفاده می کنیم.

در مقاله ای دیگر جدا گانه کاملاً در باره جملات مجهول توضیح خواهیم داد که چه نوع جملاتی هستند و چه طور می توانیم آن ها را بسازیم در جملات از آن ها استفاده کنیم.

The windows was closed.

پنجره بسته شد.

مطلبی که حتماً باید بخوانید
it's time

Was فعل کمکی است

 

The internet will banned for good.

اینترت برای همیشه قطع خواهد شد.

فعل will در این جمله فعل کمکی است.

 

فعل کمکی انگلیسی در سوالی و منفی کردن

یکی دیگر از کاربرد های فعل های کمکی انگلیسی در منفی و سوالی کردن مورد استفاده قرار می گیرد.

Did you finish your homework?

آیا تکالیفت را انجام دادی؟

Did در ابتدای سوال فعل کمکی محسوب می شود.

 

Will you marry me?

آیا با من ازدواج می کنی.

 

I do not practice English at all.

من اصلاً انگلیسی تمرین نمی کنم.

 

فعل های کمکی مودال

به این نوع افعال در زبان انگلیسی Modal Auxiliary verb  گفته می شود که شرایط یک فعالیتی را می توانند نمایش دهند.

Can, should, might, may, have to, must, would در این دسته قرار می گیرند.

به مثال های زیر دقت کنید.

You should study very hard to get a score in your exam.

تو باید برای اینکه نمره خوبی در امتحانت بگیری خوب درس بخوانی

Should  در این مثال یک فعل کمکی مودال است.

 

You might get sick.

ممکن است بیمار شوی.

Might فعل کمکی است در این جمله.

 

مثال برای افعال کمکی در انگلیسی

جهت یادگیری دقیق افعال کمکی می توانید به مثال های زیر دقت کنید و افعال کمکی هر یک را شناسایی و تحلیل نمایید.

I am learning and reading about helping verbs.

من درحال یادگیری و خواندن درباره افعال کمکی هستم.

 

Everyday in the workplace my sandwishe is eaten by someone I do not know.

هر روز سر کارم ساندویچم توسط فردی که نمی شناسم خورده می شود.

 

My t-shirt looks old I have to buy new one.

تیشرتم قدیمی به نظر می رسد باید یک تیشرت نو بخرم.

 

Amir has been working in this company for more than 10 years.

امیر بیش از 10 سال است که د راین شرکت کار می کند.

 

Did you buy a new laptop after it was broken?

آیا بعد از اینکه لپتاپت شکست یک لب تاپ جدید خریدی؟

 

لطفاً اگر نکته ای در رابطه با افعال کمکی جا مانده است در کامنت ها یاد آوری کنید.

مطلبی که حتماً باید بخوانید
گرامر relative clause

اگر سوالی درباره فعل های کمکی دارید حتماً در کامنت ها آن را مطرح کنید.

همین حالا این مطلب را در شبکه های اجتماعی منتشر کنید.