یکی از قواعد گرامر زبان انگلیسی که بسیاری از زبان آموزان با ان مشکل دارند بدون شک جملات شرطی در انگلیسی است.

در این مقاله آموزشی قصد داریم به زبان ساده و روان انواع جملات شرطی را همراه با مثال آموزش دهیم.

جملات شرطی به طور کلی می توان گفت بسیار ساده بوده ولی به دلیل اینکه برخی به روش نا صحیح آن ها را یاد گرفته اند احساس می کنند که جملات شرطی دشوار هستند.

 

جملات شرطی در انگلیسی

به طور کلی جملات شرطی در زبان انگلیسی به 5 نوع دسته بندی می شوند.

جمله شرطی نوع صفر که به آن Zero Conditional  می گویند.

جملات شرطی نوع اول First Conditional

جملات شرطی نوع دوم  Second Conditional

جملات شرطی نوع سوم Third Conditional

جملات شرطی ترکیبی یا Mixed Conditional

در ادامه به آموزش هر یک و کاربرد های آن خواهیم پرداخت.

 

جملات شرطی زبان انگلیسی

به طور کلی جملات شرطی در انگلیسی از بخش ساخته می شود.

بخش اول و بخش دوم که می توانید حتی جای آن ها را نیز حتی در جمله تعویض کنید.

یعنی در واقع جملات شرطی از بخش If Clause  و Main Clause تشکیل می شود.

در واقع if clause بخشی از جمله شرطی است که آن را با if آغاز می کنیم.

بخش دیگر همان بخش اصلی است که خروجی آن را بیان می کنیم که به آن Main clause می گویند که می توانیم جای این دو را در جمله با یکدیگر عوض کنیم.

 

If you walk a lot, you will get tired.

If they finish working on my house, we will move to the new house.

If you were rich, I would barrow some money from you.

If you she had not got married to John, she would have got married to his cousin.

شرطی نوع صفر Zero Conditional

جملات شرطی نوع صفر یکی از جملات شرطی در انگلیسی است که بیشتر برای صحبت کردن درباره قواعد و قوانین و واقعیت های ثابت مورد استفاده قرار می گیرد.

 

فرمول شرطی نوع صفر

If + Simple present + Simple Present

به مثال های جملات شرطی نوع صفر دقت کنید تا آن را به خوبی آموزش ببینید.

مطلبی که حتماً باید بخوانید
زمان ها در انگلیسی

 

If you hit water, it boils.

If it gets cold, animals move to a warmer place.

 

شرطی نوع اول

جملات شرطی نوع اول در زبان انگلیسی معمولاً در شرایط واقعی و برای بیان احتمالات بر مبنای واقعیات مورد استفاده قرار می گیرد.

شرطی نوع اول یا First Conditional به آینده و یا حال ممکن است دلالت داشته باشد.

If + simple present + simple future

 

به مثال های جملات شرطی نوع اول توجه کنید:

If my parents travel to the north, I will have a party with my friends.

If she answers my phone, I will tell her that I love her.

If they pay me well, I will buy a new laptop.

He will kill you if you break his glasses.

You will learn Conditional sentences if you read this article to the end.

دقت داشته باشید که در این نوع جملات می توانید از افعال Modal نیز استفاده کنید.

 

 

شرطی نوع دوم

از جملات شرطی نوع دوم در انگلیسی برای بیان کارهای غیر ممکن و چیز های خیالی استفاده می شود.

اگر بخواهیم در مورد مسائلی صحبت کنیم که شدنی نباشند و یا حداقل به مقدار بسیار زیادی دور از دسترس باشند از شرطی نوع دم استفاده می کنیم.

 

If + past simple + would + verb

 

 

به مثال های جمله شرطی نوع دوم دقت کنید و سعی کنید همانند آن درباره خود و زندگی و نظرات خود صحبت کنید.

هم چنین برای یادگیری کاربردی زبان انگلیسی می توانید به بخش پکیج آموزش زبان انگلیسی نیز مراجعه کنید تا به صورت کاملاً کاربردی گرامر و مکالمه خود را تقویت نمایید.

 

If I were you, I would try a lot to get my phd.

If I have a million Dollor, I would travel all around the world.

I would fly all around the world if I were an eagle.

They would kill everyone if they had enough weapon.

 نکته درباره جمله شرطی نوع دوم این است که برای فاعل I  به جای was از were استفاده می کنیم البته در مکالمه روز مره was هم می گویند ولی خب از نظر گرامری باید از was استفاده کنیم.

 

شرطی نوع سوم

جملات شرطی نوع سوم معمولاً برای مواردی در گذشته استفاده می شود که دیگر قابل تغییر نیست.

مطلبی که حتماً باید بخوانید
صفت ملکی در انگلیسی

برای مثال اگر بخواهیم حسرت گذشته را بخوریم از جملات شرطی نوع سوم استفاده می کنیم.

 

If + past perfect + would + have + past participle

 

 

به مثال های شرطی نوع سوم دقت کنید:

 

I would have studied Philosophy if my parents had let me to.

If you had been careful, you would have never had an accident.

If I had immigrated to Canada, I would have been able to continue my education at the university.

همین حالا این مطلب را در شبکه های اجتماعی منتشر کنید.