جملات وجه سببی که برخی هم به آن جملات سببی می گویند، در آموزش گرامر زبان انگلیسی به آن Causative می گویند.

در واقع جملات سببی به جملاتی گفته می شود که فرد دیگری را برای انجام فعالیت و کاری مامور کنیم.

یعنی در گرامر causative فردی کاری را به فرد دیگر میسپارد.

جملات سببی به دو دسته تقسیم می شوند یعنی جملات وجه سببی مجهول و معلوم یا در انگلیسی به آن Active یا Passive می گوییم.

در این مقاله قصد داریم به آموزش جملات وجه سببی در زبان انگلیسی بپردازیم.

نباید فراموش کنیم که این گرامر در واقع از افعال خاصی برای بیان آن استفاده می کنیم.

Causative verbs در گرامر انگلیسی شامل  have, help, get , make, let می باشد.

برای بهتر یاد گرفتن گرامر می توانید به بخش پکیج آموزش زبان انگلیسی نیز مراجعه نمایید.

 

افعال causative  اصلی

3 فعل اصلی در گرامر وجه سببی وجود دارد که get, make and have می باشد.

این 3 فعل در شرایط مختلف کمی با یکدیگر متفاوت هستند. اما به طور کلی به عنوان افعال اصلی causative معروف هستند.

اگر برای انجام اموری نیاز داشته باشید که دیگران را به کار بگیرید از جملات و افعال وجه سببی استفاده می کنیم.

به مثال های جملات وجه سببی در زبان انگلیسی دقت کنید:

I had my secretary write all my e-mails.

She got me to wash the dishes after the party.

He made me clean the bathroom.

 

دقت داشته باشید که این جملات خود می توانند زمان نیز داشته باشند که برای نشان دادن آن این افعال را به زمان مورد نظر خود می بریم.

 

افعال شبه سببی

برخی از افعال دیگر هستند مانند help  و let که در این دسته قرار می گیرند که شاید از این لحاظ این طور باشد که مستقیما فرد دیگری کار را انجام نمیدهد.

به مثال های زیر دقت کنید:

My father always lets me drive his car

She helps me to clean the house.

He helps me wash the dishes.

 

ممکن است در کتاب های گرامری افعال دیگری مانند Allow یا هر مورد دیگری را نیز در این دسته قرار دهیم.

اما افعال اصلی که نیاز دارید بدانیم از causative همین مواردی است که در این بخش به شما آموزش دادیم.

مطلبی که حتماً باید بخوانید
comparative adjectives

 

آموزش گرامر وجه سببی فعل Get

برای اینکه از get برای جملات سببی استفاده کنیم. به یاد داشته باشید که بعد از آن فعل را با to استفاده می کنیم.

Subject + Get + Someone + infinitive

مثال:

I get him to fix my car.

They got me to finish their project.

She gets me to polish her shoes.

 

بنابر این در این جمله ما یک فردی را داریم که کاری را به فرد دیگر می سپارد.

فعل get بر اساس زمان مورد نظر تغییر می کند.

فعل دوم همراه با to در جمله استفاده می شود.

 

گرامر وجه سببی فعل Make

دقت داشته باشید که بعد از فعل make شما فعل دوم را بدون to استفاده می کنید. یعنی به صورت bare infinitive

Subject + Make + Someone + bare infinitive

Bare infinitive یعنی فعل بدون to پس هنگامی که از فعل make  استفاده می کنید لازم است که فعل را بدون هیچ اضافاتی در جمله استفاده کنیم.

مثال های فعل سببی make

 

His wife made him buy an expensive car.

They made people pay their tax.

 

فعل سببی have

برای استفاده از فعل وجه سببی یا causative have نیز فعل دوم را بدون to در جمله استفاده می کنیم.

(Subject + Have + Someone + Verb (bare infinitive

She had me save more money for her.

They have their children finish their homework.

 

 

افعال سببی let , help

 

برای استفاده از let کافی است بدانید که بعد از آن همیشه فعل بدون to  استفاده می شود.

مثال:

My father lets me enter his study.

 

برای فعل help هم نکته خاصی وجود ندارد به جیز این که این فعل هم با to استفاده می شود و هم بدون to

I helped her to finish her thesis.

I helped her finish her thesis.

 

مجهول جملات سببی

شاید بپرسید مجهول در جملات Causative چیست؟

سوال بسیار به جا و درستی است.

برای مثال فرض گنید که شما خودرو خود را داده اید به یک نفر برای شما تعمیر کند.

فرد انجام دهنده کار مشخص نیست. در این شرایط ما از passive استفاده می کنیم.

 

به مثال های زیر دقت کنید.

She had her hair cut.

مطلبی که حتماً باید بخوانید
گرامر reported speech

He had his car fixed.

I got my room painted.

They got their hous renovated.

 

برای مجهول کردن جملات سببی به سادگی می توانید از past participle  استفاده کنیم و نکته این است که فرد اصلی انجام دهنده فعالیت را در جمله حذف می کنیم.

 

اگر در رابطه با افعال و یا جملات Causative مشکل و یا سوالی داشتید می توانید در بخش کامنت ها سوال خود را مطرح کنید.

 

مثال های جملات سببی یا افعال Causative

بهترین مسیر و راه تمرین کردن بدون شک دیدن مثال های فراوان است و در کنار آن جمله سازی و استفاده از گرامر وجه سببی در مکالمات و نشوته های روزمره می باشد.

به این منظور می توانید به مثال های زیر مراجعه کنید.

The company Got me to buy furniture although it was not my responsibility.

They had me wait in front of the cinema for 2 hours

I had my homework done by my little brother.

My mother let me eat cookies if I clean my room.

My professor helped me to finish my thesis.

 

شما هم مثال های خودتان را در کامنت ها برای ما ارسال کنید.

 

همین حالا این مطلب را در شبکه های اجتماعی منتشر کنید.