حال کامل استمراری در زبان انگلیسی یکی دیگر از مباحث مربوط به آموزش گرامر انگلیسی می باشد که بسیاری از کاربران در سطوح متوسط و پیشرفته درخواست داده بودند تا درباره آن آموزش و مقاله ای تهیه کنیم.

زمان حال کامل استمراری را در گرامر انگلیسی Present Perfect Continuous می گویند و در واقع این زمان را بیشتر برای مواردی که از گذشته آغاز شده است و هنوز به پایان نرسیده است و یا چندین مرتبه تکرار شده است مورد استفاده قرار می دهیم.

اگر هنوز زمان حال کامل را مطالعه نکرده اید قبل از اینکه بخواهیم به حال کامل استمراری بپردازیم توصیه می کنم حتماً ابتدا به آن مراجعه کرده و به خوبی آن را بیاموزید و مجدداً به این مقاله آموزشی مراجعه نمایید.

 

آموزش گرامر زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

برای اینکه استفاده و کاربرد Present perfect continuous به سادگی می توانید همان زمان حال کامل را همراه با فعل to be  و فعل همراه با ing تبدیل به زمان حال کامل استمراری نمایید.

به مثال های زیر دقت کنید.

I have been working on this project for more than 10 2 years.

She has been learning English for more than 3 years.

They have been playing computer games for 2 hours.

He has been trying to immigrate to Canada for more than 6 years.

همین طور که می بینید در زمان حال کامل استمراری در انگلیسی می توانید از been استفاده کنیم.

سپس فعل بعد از آن به صورت ing دار مورد استفاده قرار می گیرد.

Subject + have/has + Been + verb + ING

 

کاربرد زمان حال کامل استمراری در انگلیسی

Present perfect continuous در زبان انگلیسی کاربرد های مختلفی دارد که در موارد مختلف می توانید از آن استفاده کنید.

اگر شما به تازگی می خواهید زبان انگلیسی را یاد بگیرید می توانید به سادگی به بخش آموزش زبان انگلیسی از پایه مراجعه کنید تا اطلاعات کافی را در این زمینه دریافت نمایید.

اگر بخواهیم بر روی مدت زمان فعالیتی تاکید داشته باشیم که از گذشته شروع شده است و هم چنان ادامه دارد از زمان حال کامل استمراری استفاده می کنیم.

She has been waiting for me to call her and ask her out for more than 3 days.

مطلبی که حتماً باید بخوانید
گرامر used to

We have been playing football more than 6 hours.

 

اگر فعالیت مورد نظر تمام نشده باشد و همچنان ادامه داشته باشد از زمان حال کامل استمراری نیز استفاده می کنیم.

I have been living in Tehran.

She has been trying to find an answer for the question.

 

منفی کردن گرامر present perfect continuous

برای منفی کردن باز هم به سراغ کلمه not می رویم. کلمه Not را بعد از have قرار می دهیم.

 

She has not been waiting for me to have dinner together.

They have not been trying to solve our problem.

We have not been studying for the exam.

 

سوالی کردن زمان حال کامل استمراری

همان طور که می دانید برای اینکه زمان present perfect prohressive را سوالی کنیم می توانیم have را به ابتدای جمله می آوریم.

Have you been living in this apartment for 20 years?

Yea I have been living in this building for more than 20 years

Have they been trying to solve your problems?

No they haven’t. they have never been trying to solve any problems.

Has she been crying during the day?

No she hasn’t. she has been trying her best to fix everything.

Has he been nagging on his salary all the time?

Yeah. He has been nagging about everything for hours.

 

 

اگر درباره گرامر حال کامل سوالی داشتید می توانید در بخش نظرات سوال خود را مطرح کنید.

همین حالا این مطلب را در شبکه های اجتماعی منتشر کنید.