یکی دیگر از زمان های زبان انگلیسی حال کامل می باشد.

زمان حال کامل یکی از پرکاربرد ترین زمان های در گرامر می باشد که تمام مسائل مربوط به آن را در همین بخش آموزش می دهمی.

همچنین اگر نیاز به بخش های دیگر دارید می توانید به بخش آموزش گرامر زبان انگلیسی مراجعه کنید و دیگر زمان ها و ساختار های زبان انگلیسی را نیز یاد بگیرید.

حال کامل که به آن Present Perfect  می گویند در شرایط مختلف مورد استفاده قرار می گیرد که به آموزش همه موارد خواهیم پرداخت.

شاید در فارسی نیز به آن پرزنت پرفکت نیز گفته شود شما به عنوان زبان آموز شاید نیاز چندانی نباشد که اسم Tense ها را بدانید، اما شاید بارها از زبان اساتید زبان انگلیسی را شنیده باشید پس به خاطر بسپارید که به این زمان، زمان حال کامل، پرزنت پرفکت یا Present Perfect گفته می شود.

 

گرامر حال کامل

به طور کلی در زبان انگلیسی اگر بخواهیم درباره کارهایی که تا به حال صورت گرفته اند صحبت کنیم از حال کامل استفاده می کنیم.

البته این شاید آنقدر ها هم ساده نباشد و به همین بخش خلاصه نشود پس برای آموزش حال کامل در انگلیسی با مثال تا انتهای این مقاله همراه ویتاک باشید.

به مثال های زیر دقت کنید:

I have never seen such a beautiful landscape.

تا به حال چنین منظره زیبایی را ندیده ام.

 

She has already done the dishes.

او ظرف ها را شسته است.

 

Joe has immigrated to the US recently.

جو اخیراً به آمریکا مهاجرت کرده است.

 

Learning English has been made easy by Wetalk.

یادگیری زبان انگلیسی با ویتاک ساده شده است.

 

Wetalk has taught you many tenses.

ویتاک به شما زمان های زبان انگلیسی را آموزش داده است.

 

I have learnt Present Perfect recently.

من اخیراً گرامر پرزنت پرفکت را یاد گرفته ام.

 

We have moved to this town recently.

ما اخیرا به این شهر نقل مکان کرده ایم.

 

They have seen Shiraz 3 times.

آن ها تا کنون 3 بار شیراز را دیده اند.

 

تمام مثال های بالا در زمان حال کامل انگلیسی نوشته شده اند.

حالا نوبت شما است بر اساس مثال های بالا شما نیز سعی کنید از الگو های بالا استفاده کنید و جملات حال کامل بسازید.

مطلبی که حتماً باید بخوانید
گرامر حال استمراری

 

کاربرد زمان حال کامل در زبان انگلیسی

با کمی توضیح present perfect را در بخش قبلی آشنا شدید حالا وقت آن است که درباره کاربرد گرامر حال کامل در انگلیسی آشنا شوید.

به طور کلی و آنچه که شما به عنوان یک زبان آموز به دانستن آن نیاز دارید 6 کاربرد می توان برای پرزنت پرفکت در نظر گرفت.

 

  1. برای بیان مواردی که از گذشته آغاز شده باشد و تا زمان صحبت کردن درباره آن ادامه داشته باشد از حال کامل استفاده می کنیم.

 

Today I am super busy. I have done a lot of paper work.

امروز خیلی سرم شلوغ است. کلی کار اداری انجام داده ام.

 

I have lived in this city for more than 20 years.

من بیش از 20 سال در این شهر زندگی کرده ام.

 

 

  1. برای مواردی که به تازگی به پایان رسیده باشد و یا انجام شده باشد از گرامر Present Perfect استفاده می کنیم.

They have built the bridge.

آن ها پل را ساخته اند.

 

We have cleaned the house.

خانه را تمیز کرده ایم.

 

She has failed in the final exam.

او در آزمون نهایی رد شده است.

 

I have fixed my car.

ماشینم را تعمیر کردم.

 

  1. اگر کاری را به دفعات انجام داده باشیم و بخواهیم درباره آن صحبت کنیم از گرامر پرزنت پرفکت یا حال کامل استفاده می کنیم.

I have been to Hormoz 10 times. It is a beautiful island.

من تا به حال 10 مرتبه به هرمز سفر رفته ام. جزیره زیبایی است.

 

I have watched this movie 4 times.

من تا کنون 4 مرتبه این فیلم را دیده ام.

 

She is sure that her husband has betrayed 20 times.

او مطمئن است که شوهرش 20 بار به او خیانت کرده است.

 

  1. درباره اتفاقات گذشته ای که زمان مشخصی برای آن بیان نکنیم نیز می توانیم از حال کامل استفاده کنیم.

He has made a lot of mistakes in his business.

او اشتباهات فراوانی در کسب و کارش داشته است.

 

My wife has bought super expensive goods which we do not need.

همسرم اقلام بسیار گرانی که نیاز نداریم خریده است.

 

  1. استفاده از کلماتی مانند just و already نشانه آن است که اخیراً موردی اتفاق افتاده است پس در این شرایط نیز از present perfect  استفاده می کنیم.
مطلبی که حتماً باید بخوانید
superlative adjectives

They have just dried the las river in the city.

آن ها اخیراً تنها رودخانه شهر را خشکانده‌اند.

 

He has already won the Oscar award.

او اخیراً جایزه اسکار را گرفته است.

 

  1. در هنگام صحبت کردن درباره تجربیات زندگی یا مواردی که از ابتدای زندگی تا به حال انجام داده ایم صحبت کنیم از حال کامل انگلیسی استفاده می کنیم.

 

I have done many dangerous tasks in my life.

من تا کنون در زندگی ام فعالیت های خطرناک زیادی را تجربه کرده ام.

 

He has taken a lot of risks to become rich.

او برای ثروتمند شدن تا به حال ریسک های بسیاری کرده است.

 

My father has been to many cities for his job.

پدرم برای شغلش در شهر های زیادی بوده است.

 

Have you ever helped anyone?

I have helped my family members.

تا به حال به کسی کمک کرده ای؟

من به اعضای خانواده ام کمک کرده ام.

 

آموزش گرامر زمان حال کامل زبان انگلیسی

برای استفاده از زمان حال کامل می توانید مرحله به مرحله پیش برویم:

  1. فاعل جمله را در ابتدای جمله قرار می دهیم.
  2. از فعل کمکی have/has استفاده می کنیم. He has
  3. قسمت سوم یا past participle فعل مورد نظر را قرار می دهیم. He has killed
  4. هر بخش دیگری که می خواهیم را به جمله اضافه می کنیم. He has killed many soldiers.

 

نکته: برای He/She/It از فعل کمکی has  استفاده می کنیم.

 

فعل ها در زمان حال کامل

افعال در زمان حال کامل به صورت Past Participle مورد استفاده قرار می گیرند که در فارسی به ان قسمت سوم افعال گفته می شود.

افعال به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند که به توضیح هر کدام می پردازیم.

 

افعال با قاعده زمان حال کامل

همین طور که از اسم آن ها بر می آید، برای اینکه این افعال را به past participle  تبدیل کنیم کارمان بسیار ساده است و در واقع به انتهای آن ها ed اضافه می کنیم.

 

Watch= watched

Talk= talked

Play= played

 

نکته: اگر فعلی به y ختم شود و قبل از آن حروف بی صدا باشد y را به i تبدیل می کنیم و سپس ed به آن اضافه می کنیم.

مطلبی که حتماً باید بخوانید
بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی

نکته: اگر فعلی به e ختم شود به انتهای d اضافه می کنیم.

 

افعال بی قاعده در آموزش زمان حال کامل

برخی از افعال دیگر هستند که قسمت سوم آن ها بی قاعده هستند، یعنی تنها راه یاد گرفتن آن ها حفظ کردن آن ها می باشد.

تنها کاری که باید در این شرایط انجام دهید این است که لیست افعال بی قاعده را حفظ کنید و با مرور و تمرین سعی کنید آن ها را به خاطر بسپارید.

 

مثال:

Sleep= slept

Go=Gone

Am/is/are= been

 

 

 

استفاده از since  و for در حال کامل

همان طور که می دانید اگر زمان دقیق گذشته ای را بیاوریم دیگر نمی توانیم از حال کامل در زبان انگلیسی استفاده کنیم و در این شرایط باید حتماً از حال ساده استفاده نماییم.

برای اینکه این مشکل پیش نیاید می توانیم از کلماتی مانند Since  و for  در زمان حال کامل استفاده کنیم.

Since به معنای از می باشد.

For به معنای این است که مثلاً برای می باشد.

 

I have worked in this company since 1998.

من از سال 1998 در شرکت کار کرده ام.

 

He has worked here for 13 years.

او به مدت 13 سال در اینجا کار کرده است.

 

 

منفی کردن حال کامل

برای منفی کردن حال کامل نیز هم از Not استفاده می کنیم.

بعد از فعل کمکی have/has کلمه not  را اضافه می کنیم تا جمله منفی شود.

I have not been in the uk.

من در انگلستان نبوده ام.

She hasn’t got divorced yet.

او هنوز طلاق نگرفته است.

 

I have not done sport lately.

من اخیرا ورزش نکرده ام.

 

سوالی کردن جملات حال کامل انگلیسی

به سادگی فعل کمکی را به اول جمله می بریم و آن را به سک سوال تبدیل می کنیم.

Have seen you mother lately?

اخیراً مادرت را دیده ای؟

 

Have they ever seen a snake?

آیا آن ها تا به حال یک مار دیده اند؟

 

Has your daughter finished her thesis?

آیا دخترت تز دانشگاهش را تمام کرده است؟

 

 

اگر درباره آموزش گرامر حال کامل مشکلی دارید می توانید در بخش کامنت ها سوال خود را مطرح کنید.

همین حالا این مطلب را در شبکه های اجتماعی منتشر کنید.