گرامر حال ساده شاید جزو اولین زمان های زبان انگلیسی است که باید هر فردی آن را یاد بگیرد.

در آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان ها و به خصوص زمان حال ساده به دلیل اینکه می تواند به عنوان بیس دیگر زمان ها باشد یاد گرفتن آن اهمیت بسیار زیادی دارد.

در این بخش شما می توانید کامل ترین آموزش گرامر حال ساده یا Simple Present را مطالعه نمایید.

گرچه به عنوان زبان آموزش نیازی به دانستن نام انواع زمان ها ندارید ولی شاید برخی از زبان آموزان به دلایل مختلف نیاز داشته باشند که نام آن ها را نیز فرابگیرند.

زمان حال ساده که در زبان انگلیسی و گرامر به آن simple present یا present simple  نیز گفته می شود گاهاً در فارسی هم سیمپل پرزنت نیز ممکن است نوشته شود در هر حال این ها نام هایی است که برای این زمان در نظر گرفته اند.

اگر به طور جدی قصد دارید زبان انگلیسی را فرا بگیرید حتماً نگاهی به آموزش زبان انگلیسی از صفر داشته باشید.

 

گرامر حال ساده چیست

گرامر زمان حال ساده در مواقع بسیار زیادی مورد استفاده قرار می گیرد و کاربرد های بسیاری دارد که در ادامه همین بخش به توضیح همه آن ها خواهیم پرداخت.

اما به طور خلاصه سیمپل پرزنت در انگلیسی معمولاً برای فعالیت های روتین و همیشگی مورد استفاده قرار می گیرد. به مثال های زیر توجه کنید تا اگر زمان ساده در انگلیسی را نمی شناسید شاید با توجه به مثال ها آن را به یاد آورید.

 

I go to school everyday at 8 am.

She always practices English Simple Present on Thursdays.

My father never lets me use his car.

His grandmother always watches animation in the morning.

They always play football on the weekend.

 

اگر به مثال های حال ساده یا سیمپل پرزنت توجه کرده باشید، می بینید که تمام موارد بالا به فعالیت ها و مسائل مربوط به روتین همیشگی مرتبط است.

 

کاربرد گرامر حال ساده در زبان انگلیسی

در توضیح سیمپل پرزنت گفتیم که این زمان کاربرد هایی دارد که در همین بخش به کاربرد های آن خواهیم پرداخت.

  1. برای بیان کار هایی که تکرار می شوند و یا عادت های همیشگی از simple present استفاده می کنیم.
مطلبی که حتماً باید بخوانید
جملات وجه سببی

My mom always cooks dinner at 8 pm.

مادرم همیشه ساعت 8 شام درست می کند.

 

I sometimes have breakfast in the morning.

من گاهی صبح ها صبونه می خورم.

 

I go to gym everyday at 9.

من هر روز ساعت 9 به باشگاه می روم.

 

 

My father gets up really early in the morning.

من پدرم صبح زود از خواب بیدار می شود.

 

 

After school, he always play PS 5.

او همیشه بعد از مدرسه پی اس 5 بازی می کند.

 

She smokes cigarettes after drinking tea and coffee.

او بعد از نوشیدن چای و قهوه سیگار می کشد.

  1. از زمان حال ساده برای اینکه در مورد قوانین کلی صحبت کنیم استفاده می کنیم.

Sun rises from the east.

خورشید از مشرق طلوع می کند.

 

My uncle lives in Canada

عمویم در کانادا زندگی می کند.

 

Water boils at 100 degree

آب در 100 درجه جوش می آید.

 

  1. برای گزارش، و تعریف کردن موضوع و داستانی معمولاً از گرامر انگلیسی حال ساده استفاده می شود.

 

  1. برای استفاده از افعال state verbs از حال ساده انگلیسی استفاده می کنیم.

 

I like playing football.

من فوتبال بازی کردن را دوست دارم.

 

This desk belongs to my boss.

این میز متعلق به رئیس من است.

 

  1. در جملات شرطی نوع یک و نوع صفر از سیمپل پرزنت استفاده می کنیم.

If you heat ice, it melts.

یخ را حرارت دهی، ذوب می شود.

 

If you try hard, you will achieve whatever goals you have.

اگر سخت تلاش کنی، به هر هدفی داری خواهی رسید.

 

  1. برای گزارش و هدینگ های روزنامه ها می توان از simple present استفاده کرد.

 

 

آموزش استفاده از گرامر حال ساده در زبان انگلیسی

همان طور که می دانید ما در اکثر انواع زمان ها و کلاً جملات معمولاً یک ضمیر یا فاعل داریم که در زبان انگلیسی به ترتیب به آن ها Pronoun  و Subject می گویند.

بنابر این ما در گرامر حال ساده ابتدا به یک فاعل نیاز داریم و بعد از آن یک فعل و سپس بنا به شرایط مورد نظر از مسائل دیگر استفاده می کنیم.

مطلبی که حتماً باید بخوانید
گرامر reported speech

 

I go.

You come.

He stays.

She studies.

It stops.

We travel.

They watch

 

نکات تکمیلی حال ساده در زبان انگلیسی

شاید یک مقداری در این بخش مجبور باشیم جزئیات فراوانی را به شما بگوییم ولی مطمئن باشید که اگر این درس که مربوط به گرامر حال ساده است را به خوبی یاد بگیرید شاید قدم بسیار بزرگی را برداشته اید.

 

استفاده از S  ES در سیمپل پرزنت

به یاد داشته باشید در زمانی که از گرامر حال ساده استفاده می کنید برای سوم شخص یعنی همان He She It به فعل اصلی بر اساس شرایط فعل S  یا ES اضافه می کنیم.

 

She Goes to party everynight.

Mohammad Always stays at home on the weekend.

It stops everyday at 7 am.

 

اسپلینگ صحیح افعال در زمان حال ساده انگلیسی

  1. اگر در سوم شخص یعنی He She It افعال به حروف SS SH CH X O ختم شود به آخر آن ها ES اضافه می کنیم.

 

He rushes to get the train.

She watches TV a lot.

Parisa never goes for a walk.

 

  1. اگر فعلی به Y ختم شود و قبل از y حرف بی صدا باشد حرف y را به I تغییر می دهیم و بعد از آن ES اضافه می کنیم.

She studies English everyday.

He carries a lot of heavy things.

 

  1. اگر فعلی به y ختم شود و. قبل از حروف با صدا باشد باید یک S به فعل اضافه کنیم.

She Stays here everynight.

He never obeys the rules.

 

سوالی کردن جملات حال ساده در زبان انگلیسی

برای سوالی کردن گرامر سیمپل پرزنت کافی است Do/Does را به اول جمله بیاوریم.

Do you play computer games?

Yes. I do. I always play computer games.

Does she study English simple present?

No. she doesn’t. She doesn’t study English grammar at all.

 

منفی کردن حال ساده انگلیسی

برای منفی کردن گرامر حال ساده ما نیاز به اضافه کردن Do not/ Does not داریم که این به بعد از فعل اصلی اضافه می شود.

I don’t watch Tv at all.

من هرگز تلویزیون تماشا نمی کنم.

 

She doesn’t care about what people say about her.

او به آنچه که دیگران درباره اش می گویند توجه نمی کند.

مطلبی که حتماً باید بخوانید
زمان آینده ساده

 

 

استفاده از انواع Adverb

در زمان حال ساده می توانیم در جاهای مختلفی از انواع Adverb نیز استفاده کنیم.

برای مثال: Everyday

Always

Sometimes

Never

و دیگر موارد که می توانید آموزش زبان انگلیسی از صفر تمام موارد را یاد بگیرید.

همین حالا این مطلب را در شبکه های اجتماعی منتشر کنید.