گرامر relative clause یکی از مواردی در آموزش گرامر زبان انگلیسی می باشد که بسیار کاربردی بوده همه باید ان را به خوبی یاد بگیرند و بتوانند در مکالمه و نگارش از آن استفاده نمایند.

Relative clause و گرامر مربوط به آن در واقع به 3 نوع مختلف تقسیم می شود که هر کدام هم در نکارش می تواند نکاتی داشته باشید که باید به آن دقت داشته باشید تا بتوانید حداقل punctuation را به خوبی رعایت نمایید.

قبل از هر چیز شاید با خود بگویید اصلاً relative clause چه نوع گرامری می باشد. برای اینکه بتوانیم به آموزش گرامر relative clause بپردازیم لازم است لیستی از انواع آن را برای شما در این جا بیاوریم و برای هر کدام مثالی داشته باشیم تا درک بهتری از آن بتوانید داشته باشید.

 

لیست relative clause

Relative clause ها معمولاً کلماتی هستند که با اهداف مختل مورد استفاده قرار می گیرند، برای مثال می خواهیم درمورد یک موضوعی توضیح بیشتری ارائه کنیم و یا مشخص کنیم که درباره چه کسی و یا چه چیزی صحبت می کنیم در این صورت باید از relative pronoun و relative clause استفاده کنیم.

می توانید برای بهتر متوجه شدن به مقاله گرامر whom نیز مراجعه نمایید تا تفاوت whom و who را نیز یاد بگیرید.

 

 

 

Why: that is the reason why I told you not to wear T-shirt.

Where: I went to the park where we met each other for the first time.

Who: that’s the man who killed your Aunt.

That: I watched the movie that you told me.

Whose: This is the man whose car is parked in front of the door

Which: this the car which you scraped yesterday.

When: I saw him when I was walking in the street.

What: this book is what I was looking for.

Whom: this is the man whom I saw in the museum.

 

 

به این تر تیب مثال های مختلف relative pronoun را در شرایط مختلف می توانید ببینید مثال های نمونه relative clause را نیز شما مانند مثال هایی که اورده ایم می توانید برای خود تمرین نمایید.

 

انواع relative clause

گرامر relative clause را بر اساس شراطی که داریم می توانیم به 3 نوع و دسته تقسیم نماییم.

  1. Connective relative clause
  2. None defining relative clause
  3. Defining relative clause
مطلبی که حتماً باید بخوانید
گذشته ساده در انگلیسی

 

اگر بخواهیم درباره ماجرا و یا داستانی ادامه ان را تعریف کنیم از connective استفاده می کنیم.

اگر بخواهیم توضیح اضافه و بیشتر بدهیم از nonedefining استفاده می کنیم.

اگر بخواهیم توضیحی بدهیم که برای فهم صحبت ما حتماً باید گفته شود از defining استفده می کنیم.

 

Defining relative clause چیست؟

فرض کنید شما 4 برادر دارید که هر کدام شغل های مختلفی دارند.

اگر به شما گفته شود که برادرت را دیدم، خب این مشخص نیست که کدام برادر تو را دیده ام بنابر این برای شورشن شدن این موضع نیاز است که از یک defining relative clause استفاده کنیم مخاطب ما بداند که درباره کدام برادر صحبت می کنیم.

I saw your brother who works in Wetalk.

من برادرت که در ویتاک کار می کند دیدم.

این بخش مورد نیاز است چرا که اگر در جمله اورده نشود متوجه نمی شویم کدام برادر را می گوییم. بنابر این نمیتوانیم ان را از جمله حذف نماییم.

 

None defining relative clause چیست؟

فرض کنید حالا فرد مورد نظر فقط 1 برادر دارد و او هم در ویتاک مشغول به کار است.

پس اگر مجدداً جمله بالا را استفاده کنیم برای توضیح اضافه است که می تو.انیم آن را از جمله کلاً حذف نماییم.

I saw your borther, who works in Wetalk.

در این شرایط در هنگام نگارش حتماً باید از کاما قبل relative clause  استفاده نماییم.

 

مثال برای انواع مختلف گرامر relative clause

همان طور که در بخش قبلی دیدید لیستی از relative pronoun را در اختیار شما قرار دادیم، حالا وقت آن سات که به مثال های آن توجه کنید.

شما می توانید برای یادگیری بهتر گرامر relative clause مانند مثال های مختلف سعی کنید جمله سازی نمایید و در شرایط مختلف از آن ها استفاده نمایید.

می توانید به همین سادگی از آموزش گرامر relative clause استفاده کنید.

البته برای اینکه بتوانید زبان انگلیسیب را به صورت کاملاً اصولی و دقیق یاد بگیرید می توانید از دوره آموزش زبان انگلیسی از صفر ویتاک نیز استفاده نمایید.

 

That was exactly the reason why you should have talked to her before getting divorced.

She wanted to go where we went last year for our honeymoon.

مطلبی که حتماً باید بخوانید
جملات وجه سببی

This is the man whose wife was shouting last night.

 

 

 

همین حالا این مطلب را در شبکه های اجتماعی منتشر کنید.