گرامر used to  یکی دیگر از مباحث مربوط به قواعد انگلیسی است که در این مقاله به آموزش آن خواهیم پرداخت.

در آموزش گرامر زبان انگلیسی. به طور کلی گرامر انگلیسی برای بیان عادت ها و کار هایی که در گذشته انجام می دادیم ولی در حال حاضر دیگر آن فعالیت ها را انجام نمی دهیم معمولاً از used to  و گرامرused to استفاده می کنیم.

البته می توانید از پکیج آموزش زبان انگلیسی به صورت کامل نیز هم استفاده کنید که گرامر و به طور کلی زبان انگلیسی را کاربردی بیاموزید.

 

گرامر used to  در جمله

اگر بخواهیم در باره موضوع یا فعالیتی صحبت کنیم که مربوط به گذشته باشد، عادت ها و اتفاقات تکراری که مرتباً اتفاق می افتاده اند به خصوص درباره عادت های شخصی از گرامر used to  استفاده می کنیم.

توضیح گرامر used to به همین سادگی است که اگر به مثال ها دقت کنید قطعاً بهتر می توان آن را یاد گرفت.

 

I used to eat a lot of fast food. That was the reason why I got fat. Now, not only I do not eat any fast food, but also I work out everyday for 2 hours.

 

When I was young and free, I used to go to swimming pool every weekend. Now I do not have enough time for that.

 

Before he got retired, he used to go to the north every weekened. Now he is living in the north.

 

She used to wander in the streets nights and days before they got married. Now they are busy with their baby.

 

They used to watch movies, read books and play the piano when they were young. But now they usually spend their time by the river.

 

توضیح گرامر used to

همان طور که در جملات و مثال های بالا دیدید گرامر used to  بسیار ساده است و بسیار ساده هم استفاده می شود.

یعنی شما در ابتدای جمله به یک فاعل یا Subject استفاده می کنید.

بعد از آن از used to استفاده می کنید و سپس یک فعل به صورت ساده قرار می دهید.

و به همین سادگی از گرامر used to استفاده کرده اید.

مطلبی که حتماً باید بخوانید
گذشته استمراری در انگلیسی

Subject + Used to + bare infinitive

 

She used to be someone happy.

They used to go for a walk.

 

 

آموزش used to  سوالی کردن

برای سوالی کردن گرامر used to  از گذشته Do یعنی Did استفاده می کنیم.

و به سادگی Did را به ابتدای جمله می آوریم و سپس جمله را می نویسیم.

فقط دقت داشته باشید که در این صورت دقیقاً مانند فعل گذشته با آن بر خورد می کنیم یعنی وقتی از did استفاده می کنیم دیگر d آخر used را حذف می کنیم.

 

Did you use to watch a lot of movies?

Yes I did. I used to watch many movies when I was at college.

No, I didn’t. I didn’t use to watch movies at all.

 

Did she use to sleep too much?

Yes, she used to sleep 12 hours a day.

 

Did your father use to nag all the time when he was younger?

Yes, my father used to nag nights and days.

 

 

منفی کردن گرامر used to

برای منفی کردن used to  نیز به سادگی می توانید با آن مانند گرامر گذشته ساده بر خورد کنید و تفاوتی ندارد.

یعنی به سادگی از Did not یا didn’t  استفاده می کنید.

I didn’t use to play basketball at highschool.

She didn’t use to love me even when we were younger.

He didn’t use to be angry and aggressive all the time.

We didn’t used to do sport, but now we are really sporty.

همین حالا این مطلب را در شبکه های اجتماعی منتشر کنید.