صفات تفضیلی در زبان انگلیسی و یا Comparative adjectives یکی دیگر از مقالات در زمینه آموزش گرامر زبان انگلیسی می باشد که در این مقثاله قصد داریم به آموزش آن بپردازیم.

صفات تفضیلی در زبان انگلیسی از نظر سختی به نظر ما از ساده ترین ساختار های گرامری در زبان انگلیسی می باشد. شاید خیلی نیازی نداشته باشید که معنا و مفهوم و نام این گرامر که Comparative Adjective می باشد را به خاطر داشته باشید.

به طور خلاصه و به زبان ساده صفات تفضیلی در واقع برای اینکه دو چیز را یا یکدیگر مقایسه کنیم مورد استفاده قرار می گیرد.

شاید اگر مثالی برای آن ببینید حتی به یاد بیاورید که گرامر صفات تفضیلی چه هستند.

My brother is older than you.

به این گرامر که دو چیز یا دو شخص با یکدیگر از لحاظ مختلف مورد مقایسه قرار می گیرد گرامر صفات تفضلی گفته می شود.

 

آموزش گرامر صفات تفضیلی در زبان انگلیسی به زبان ساده

اول از هر چیز همان طور که می دانید برای بیان مشخصات یک فرد و یا یک چیز از صفات مختلف یا Adjective ها استفاده می کنیم.

اگر نمی دانید صفات در انگلیسی چه هستند به مثال های زیر دقت نمایید.

Tall

Short

Happy

Big

Cold

Small

Beautiful

کلمات بالا را در زبان انگلیسی صفت می گوییم یعنی در واقع قبل از اسم ها در زبان انگلیسی برای اینکه بتوانیم درباره کیفیت و یا شمایل و موقعیت آن ها بگوییم از صفات استفاده می کنیم.

برای مثال

He is a tall man.

That’s a beautiful car.

It is an expensive house.

همان طور که مشاهده کردید صفات قبل از اسم ها قرار می گیرند و درباره آنها مشخصاتی ارائه می کنند.

 

در مثال های بالا man , car , house اسم هستند و tall, beautiful , expensive صفات هستند.

حال فرض کنید می خواهید دو خودرو را با یکدیگر مقایسه نمایید.

برای مثال از شما ممکن است سوال شود که :

What is the difference between Pride and BMW.

برای پاسخ دادن به این سوال می توانیم از صفات تفضیلی استفاده کنیم.

BMW is bigger than Pride.

BMW is faster than Pride.

BMW is Safer than pride.

مطلبی که حتماً باید بخوانید
گرامر used to

در جملات بالا ما از صفات تفضیلی در زبان انگلیسی استفاده کرده ایم.

صفات تفضیلی یا صفات مقایسه ای در زبان انگلیسی برای مقایسه مورد استفاده قرار می گیرد دقت داشته باشید که برای مقایسه دو چیز مورد استفاده قرار میگیرد.

 

انواع صفات تفضیلی در زبان انگلیسی

به طور کلی در زبان انگلیسی ما دو دسته صفات تفضیلی داریم به صفات زیر دقت نمایید:

Small

Expensive

اگر دقت کنید صفت small یک بخشی می باشد و expensive 3 بخشی می باشد.

اگر بخواهیم از گرامر تفضیلی استفاده کنیم. اگر صفت مورد نظر ما تک بخشی باشد به آخر آن er اضافه می کنیم.

اگر چند بخشی باشد در گرامر صفات تفضیلی یا مقایسه ای یا comparative adjectives قبل از صفت مورد نظر از کلمه more استفاده می کنیم.

 

مثال:

This house is smaller than your house.

This boy is older than you.

This girl is more beautiful than your wife.

This car is more expensive than your car.

 

بنابر این به صورت زیر عمل می نماییم

Adjective + er + than + noun

More + Adjective + noun

مثال هایی برای آموزش گرامر صفات تفضیلی در زبان انگلیسی

شاید بد نباشد برای تمرین کردن تعدادی از صفات را در نظر بگیرید و یک لیستی از صفات را برای خود از قبل آماده کنید.

بعد از آن می توانید چنیدن شخص و شیئ و مکان و شهر و کشور را در نظر بگیرید و درباره آنها اقدام به جمله سازی با استفاده گرامر صفات تفضیلی نمایید.

Big, small, cold, populated

Iran, Canada

Canada is bigger than Iran.

Iran is smaller than Canada.

Canada is colder than Iran.

Iran is more populated than Canada.

 

Tehran VS Isfahan

Crowded, historical

Tehran is more crowded than Isfahan.

Isfahan is more historical than Tehran.

 

به همین ترتیب می توانید گرامر صفات تفضیلی زبان انگلیسی را به خوبی تمرین و یاد بگیرید.

 

 

همین حالا این مطلب را در شبکه های اجتماعی منتشر کنید.