گرامر whom یکی از مواردی است که بسیاری از زبان آموزان در دوره های مختلف با آن دچار مشکل بوده اند.

همیشه سوالی که برای شما پیش آمده است در باره ضمایر موصولی یا relative pronoun بوده. به خصوص تقاوت who  و  whom

در واقع برای شما سوالی که بوده درباره تفاوت Who  و whom بوده است به همین خاطر به درخواست بسیاری از زبان اموزان تصمیم گرفتیم امروز به آموزش کامل گرامر whom و who  بپردازیم.

 

آموزش گرامر who

همان طور که می دانید who  و یا whom به عنوان relative pronoun در آموزش گرامر زبان انگلیسی به حساب می آیند.

در واقع به جای اینکه از ضمایر ساده بخواهیم استفاده کنیم گاهی در شرایط مختلف برای مشخص و یا توضیح بیشتر در زمینه ای از این ضمایر استفاده می کنیم.

به مثال های گرامر who  دقت نمایید.

Your brother who works in the ministry of foreign affairs was at the party.

اگر به جمله بالا دقت کنید می بینید که یک جمله خبری است درباره برادر فردی.

می توان این طور برداشت کرد که فردی که با او صحبت می کنید در واقع چندین برادر دارد که هر کدام در شرکت ها و یا اورگان هایی فعالیت می کنند.

اما در این مثال برای اینکه بتوانیم روشن کنیم که کدام برادر مورد نظر است از who  استفاده می کنیم.

The man who has a blue BMW had an accident.

در این مثال برای گرامر who برای اینکه مشخص کنیم که چه کسی در واقع تصادف کرده است از who  استفاده می کنیم.

 

در برخی از موارد شما از این ضمیر برای توضیح بیشتر می توانید استفاده کنید برای مثال فرض کنید که فردی فقط 1 برادر دارد در این صورت اگر از گرامر who یا whom  استفاده کنیم برای توضیح بیشتر است که می توانیم آن را نیز از جمله حذف کنیم.

البته در نگارش دقت داشته باشید که در این صورت قبل از who  یا whom باید از کاما استفاده کنیم.

I saw your brother, who works in the town Sq.

همان طور که گفته شد فرد فقط یک برادر دارد بنابر این وقتی می گوییم your brother به سادگی فرد می داند که در باره تنها برادر او صحبت می کنیم. پس بخش دوم جمله برای توضیح بیشتر آورده شده است.

مطلبی که حتماً باید بخوانید
زمان ها در انگلیسی

 

آموزش گرامر whom

کلمه whom در واقع همان who  می باشد با این تفاوت که فقط در شرایطی که درباره مفعول صحبت کنیم از آن استفاده می کنیم.

I see your brother.

The man whom I saw was your brother.

در مثال بالا فاعل اصلی جمله در واقع I یعنی من است.

و فردی که مورد مشاهده قرار گرفته است مفعول جمله می باشد. پس اگر درباره مفعول بخواهیم توضیح دهیم و یا مفعول را مشخص کنیم از whom به جای who می توانیم استفاده کنیم.

البته در گرامر روز مره نیازی نیست از whom استفاده کنید چرا که همان who  هم کفایت می کند.

از whom بیشتر در نگارش رسمی استفاده می کنیم. بنابر این اگر جایی به جای who از whom استفاده شده بود هم جمله درست است و مشکلی در آن وجود ندارد.

 

Who VS Whom

به سادگی اگر بخواهیم درباره تفاوت who  و whom صحبت کنیم می توان گفت اگر فاعل باشد از who  استفاده می کنیم

ولی اگر بخواهیم درباره مفعول صحبت کنیم از whom استفاده می کنیم.

نکته نهایی اینکه در در نگارش ها و مکالمات رسمی از whom استفاده می کنیم و حساسیت خیلی شدید بر روی استفاده از whom در مکالمات و نشته های روزمره وجود ندارد.

به مثال های زیر دقت نمایید.

The woman whom I killed last year, was 35 years old.

در مثال بالا می بینید که فردی یک خانوم را کشته است. بنابر این مفعول بوده است و به جای تکرار ضمیر she از whom  استفاده کرده ایم.

 

مثال گرامر whom

The man whom they arrested was a burglar.

مردی که آن ها دیروز دستگیر کردند یک سارق بود.

The girl who teaches me English Language is my friend’s sister.

دختری که به من زبان انگلیسی آموزش می دهد خواهر بهترین دوست من است.

در این جمله همان طور که می بینیدthe girl  فاعل می باشد نه مفعول پس در این شرایط نمی توانیم از whom استفاده نمایییم.

 

The man whom you are talking about is our neighbor.

 در این جمله همان طور کی می بینید. The man در واقع مفعول می باشد و you یک فاعل جمله می باشد در این صورت باز هم ما می توانیم از whom استفاده کنیم.

مطلبی که حتماً باید بخوانید
حال کامل در زبان انگلیسی

 

 

همین حالا این مطلب را در شبکه های اجتماعی منتشر کنید.