برای همه ما پیش آمده که در آموختن زبان انگلیسی چندین بار معنی یک سری از لغات انگلیسی را حفظ
کرده ایم ولی به دلایل مختلف بعدا فراموش کرده ایم …


در روش یادگیری زبان انگلیسی با تصویرسازی ذهنی برای هر لغت که معنی آن را بلد نیستیم با توجه
به طرز تلفظ لغات انگلیسی یا شکل ظاهری آن یک سرنخ یا رمز قرار می دهیم به گونه ای که با
مشاهده آن لغت به سرعت یاد رمز خودمان می افتیم و به راحتی میتوانیم معنی لغت را حدس بزنیم.


تصویرسازی ذهنی یعنی اندیشیدن به یک موضوع خاص و همان تجسمی است که در ذهن خواننده ایجاد
میشود. در واقع وقتی به چیزی فکر میکنیم تصویری از آن را در ذهن می سازیم و درک مفهوم بدون
تصویر ذهنی از آن مفهوم صورت نمی گیرد. شاید بتوان این تعریف را به عنوان ساده ترین بیان در مورد
تصویرسازی ذهنی ارایه داد: دیدن چیزی با چشم ذهن.


تصویرسازی تنها برای حفظ کردن لغات انگلیسی استفاده نمیشود و در کل یک تکنیک عالی برای به
خاطر سپردن هر چیزی مثل یک عدد ۱۰ رقمی، یک ادرس خیلی پیچیده و… به حساب می آید. در ادامه
به توضیح مختصری در رابطه با تفاوت های دو نیمکره چپ و راست مغز میپردازیم که به شما در به
کارگیری بهتر این روش کمک میکند.

تفاوت های نیمکره چپ و راست مغز

نیمکره چپ وظیفه درک و حفظ مطلب را به عهده دارد و حافظه کوتاه مدت در این نیمکره قرار دارد.
نیمکره چپ در اکثر افراد قوی تر است و افراد در حال آموزش و یادگیری از آن استفاده میکنند. نیم کره
چپ با استفاده از منطق و استدلال قضاوت می کند و همین مسئله میتواند بزرگترین مشکل بر سر راه
خلاقیت باشد.
در طرف مقابل نیمکره راست وظیفه درک موسیقی و تصویرسازی را به عهده دارد. حافظه بلند مدت
در این نیمکره قرار دارد. نیم کره راست قضاوت نمی کند بلکه اطاعت می کند و این بزرگترین امتیاز آن
است. متاسفانه این نیمکره در اکثر افراد ضعیف و غیر فعال است.


پایه و اساس روش تصویر سازی ذهنی بر فعال کردن نیمکره راست مغز استوار است. چون حافظه بلند
مدت در این نیمکره قرار دارد، با به کارگیری روش تصویرسازی ذهنی میتوانیم هر مطلبی را تنها با یک
بار خواندن برای همیشه یاد بگیریم.
نکته بسیار مهمی که باید دانست این است که تصویرسازی ذهنی براساس خلاقیت است و نه براساس
هوش. ممکن است تمام افراد بشر باهوش نباشند ولی همگی خلاق هستند. بنابراین این روش برای
تمام افراد و تمام سنین موثر است و کاربرد دارد.

مطلبی که حتماً باید بخوانید
5 کارتون ارزشمند برای یادگیری زبان انگلیسی توسط کودکان

چگونه به کمک تصویرسازی ذهنی لغات انگلیسی را حفظ کنیم؟

مثال می خواهیم کلمه bud به معنی غنچه را تصویرسازی کنیم. در زبان فارسی این کلمه مثل باد تلفظ
می شود. حال برای تصویرسازی مثال چیزی تصور میکنیم که در آن با وزش باد
هزاران غنچه به سمت ما سرازیر میشود.
هر چه تصورات ذهنی ما دقیق تر و شفاف تر باشد، ماندگاری مواردی که با این روش به خاطر سپرده
ایم نیز طوالنی تر میگردد. این روش برای کسانیکه که مجبورند لیستهای طولانی و خیلی زیاد کلمه ها را
در زمان محدود یاد بگیرند بهترین روش است.
در جریان تصویر سازی در آموزش زبان انگلیسی از ابتدا نکات زیر را برای دستیابی به حداکثر بازدهی
رعایت کنید:

  • تصویر ذهنی را خودتان بسازید.
  • خودتان در تصویر ذهنی حضور داشته باشید.
  • تصویر متحرک، غیر طبیعی، خنده دار و مسخره باشد.
  • در ساخت تصویر مبالغه کنید (خیلی زیاد، خیلی بزرگ و …).
  • پشت سر هم تصویر نسازید(بین هر دو تصویر کمی تامل کنید).
  • تصویر ذهنی را با چشم ذهن واضح و فقط برای چند ثانیه ببینید.
  • برای یک مفهوم فقط از یک تصویر استفاده کنید (تصویر را عوض نکنید).
  • ابتدا با کلماتی تصویر بسازید که قابل تجسم است (مانند: درخت، ماه و …) و سپس با کلماتی
  • مانند درد، عقل و … .
همین حالا این مطلب را در شبکه های اجتماعی منتشر کنید.